May
21
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูพุทธและเชน

ประเทศอินเดียเช่นเดียวกับ Petra Ellora ถูกแกะสลักจากภูเขาในพื้นที่ของรัฐมหาราษฏระ แต่คอมเพล็กซ์ของวัดในอินเดียแห่งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
วัดรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูพุทธและเชนที่สร้างมานานกว่า 400 ปีเริ่มต้นในศตวรรษที่ 6 สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดมีชื่อทางการของถ้ำ 16 ที่ไม่น่าสนใจซึ่งรู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการว่า Kailasa และวัดทั้งหมดถูกแกะสลัก

จากใบหน้าหินขนาดใหญ่ ทางเข้าสองชั้นนำไปสู่ลานภายในที่ล้อมรอบด้วยอาเขตสามชั้นที่เรียงรายไปด้วยเสา อาคารมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของวิหารพาร์เธนอน ภายในภาพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูถูกแกะสลักจากหินพร้อมรูปปั้นช้างขนาดเท่าตัวจริงสองตัวที่ลานภายใน อาคารที่สวยงามหุบเขาและหุบเขาล้อมรอบเมืองโบราณสร้างทางเดินเขาวงกตที่ช่วยเก็บความลับจากชาวยุโรปมาหลายศตวรรษ