Sep
17
เปิดถังพิสูจน์ซากเสือโคร่งวัดหลวงตาบัวอยู่ครบทุกตัว

ทีมสัตว์แพทย์อำเภอจอมบึงเข้าตรวจสอบเสือโคร่งของกลางจากวัดป่าหลวงตาบัวที่ป่วยและทยอยล้มตายจำนวน 86 ตัว ท่ามกลางความแคลงใจของสังคม และจากประเด็นที่ทางหลวงตาจันทร์เจ้าอาวาสวัดวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโนหรือวัดเสือมีการถามถึงเสือที่ล้มตายไปว่าถูกชำแหละมีการถอดเขี้ยวเสือไปเป็นอื่นโดยนายชยาวุธได้นำทีมสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบและตั้งโต๊ะสอบถาม

จาก นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับเสือโคร่งมาดูแลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 85 ตัว และเริ่มล้มตายตั้งแต่ปี 2559 ตัวแรก และเริ่มทอยล้มตายตามมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตายไปแล้ว 54 ตัว โดยที่ยืนยันว่าเสือทุกตัวที่ล้มตายนั้นเกิดจากสาเหตุด้วยโรคเดียวกัน ซึ่งไม่เกิดหลังจากที่มาอยู่ภายในสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ซึ่งตรงนี้เรารอผลการตรวจพิสูจน์ที่แน่ชัดอีกครั้ง จากผลสรุปละเอียดจากทีมนักวิชาการของ ม.มหิดลก่อน