Mar
07
อำนาจเจริญเตือนระวังไข้เลือดออก

อำนาจเจริญ มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง แม้จะไม่มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ จึงกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อำนาจเจริญ กล่าวว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง แม้จะไม่มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ Continue reading “อำนาจเจริญเตือนระวังไข้เลือดออก”