Jul
07
มลพิษสูงกว่าในประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่า

กลไกที่แน่นอนที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศและโรคเบาหวานยังไม่ได้รับการพิสูจน์ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสารมลพิษบางชนิด เมื่อถูกสูดดมเข้าไปแล้ว สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและโต้ตอบกับเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ในที่สุดทำลายร่างกายและเหนือสิ่งอื่นใดอาจเปลี่ยนแปลงความไวของอินซูลินและการผลิต Continue reading “มลพิษสูงกว่าในประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่า”

Jun
24
การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การสบฟันที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน หากพบความผิดปกติของขากรรไกรในระยะเด็ก อาจให้การแก้ไขด้วยเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้ (Dentofacial Orthopedics) (ดูหัวข้อเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกร) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก จะทำให้ฟันสบไม่เข้าที่และรูปหน้าดูไม่สมส่วน จะแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) การผ่าตัดมักจะทำเมื่อผู้ป่วยหยุดการเจริญเติบโตแล้ว โดยอาจผ่าตัดที่ขากรรไกรเดียว หรือทั้งสองขากรรไกร และอาจผ่าตัดเสริมที่คางได้ด้วย Continue reading “การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร”

Jun
21
การพักผ่อนที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวน

นักวิจัยรายงานผลการค้นพบของพวกเขาในวารสารการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บศีรษะที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความเรื่อง “การพักผ่อนที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจด้วยประสิทธิภาพการทำงานด้านความรู้ความเข้าใจในนักกีฬาที่ถูกกระทบกระเทือน” อาการหงุดหงิดดีขึ้นด้วยการทำงานของสมองที่เรียบง่าย Continue reading “การพักผ่อนที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวน”

Jun
03
ถูกทรยศโดยมีเงื่อนงำคลุ้มคลั่ง

ครั้งแรกที่เห็นภาพดิจิตอลของสถาปนิก Liu Jiakun’s Serpentine Pavilion Beijing – แถวของ 38 แท่งเหล็กดึงดึงโดยสายเคเบิลเช่นเสาประมงที่น่ากลัวจับ – หลายคนหลงโดยความเรียบง่ายกล้าหาญของ เป็นครั้งแรกที่ได้รับการบุกเข้ามาในราชอาณาจักรในชุดศาลาชั่วคราวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Serpentine Gallery Continue reading “ถูกทรยศโดยมีเงื่อนงำคลุ้มคลั่ง”

Apr
28
กทม.มอบเครื่องช่วยฟังแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน

ทม.มอบเครื่องช่วยคนแก่หูตึงไปแจ้งที่ศูนย์สาธารณสุขฯใกล้บ้าน ปีนี้นำร่องแจก 600 ราย จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่ มีสัดส่วนของผู้สูงอายุกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด รวมจำนวนกว่า 900,000 คนนั้น ทำให้ กทม.ต้องวางระบบการดูแลประชากรสูงอายุให้เกิดความเหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข Continue reading “กทม.มอบเครื่องช่วยฟังแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน”

Mar
07
อำนาจเจริญเตือนระวังไข้เลือดออก

อำนาจเจริญ มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง แม้จะไม่มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ จึงกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อำนาจเจริญ กล่าวว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง แม้จะไม่มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ Continue reading “อำนาจเจริญเตือนระวังไข้เลือดออก”